conoZe.com » bibel » Sagrada Escritura » Biblia » Antiguo Testamento » Pentateuco

Números 3

Numero y Oficio de los Levitas

1Hae sunt generationes Aaron et Moysi in die, qua locutus est Dominus ad Moysen in monte Sinai.

2Et haec nomina filiorum Aaron: primogenitus eius Nadab, deinde Abiu et Eleazar et Ithamar. 3Haec nomina filiorum Aaron sacerdotum, qui uncti sunt et quorum repletae manus, ut sacerdotio fungerentur. 4Mortui sunt enim Nadab et Abiu, cum offerrent ignem alienum in conspectu Domini in deserto Sinai, absque liberis; functique sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar coram Aaron patre suo.

5Locutusque est Dominus ad Moysen dicens:

6" Applica tribum Levi et fac stare in conspectu Aaron sacerdotis, ut ministrent ei 7et observent, quidquid ad eum pertinet et ad totam congregationem coram tabernaculo conventus, servientes in ministerio habitaculi, 8et custodiant vasa tabernaculi conventus explentes officia filiorum Israel, servientes in ministerio habitaculi. 9Dabisque dono Levitas Aaron et filiis eius, quibus traditi sunt a filiis Israel; 10Aaron autem et filios eius constitues super cultum sacerdotii. Externus, qui ad ministrandum accesserit, morietur ".

11Locutusque est Dominus ad Moysen dicens:

12" Ecce ego tuli Levitas a filiis Israel pro omni primogenito, qui aperit vulvam in filiis Israel; eruntque Levitae mei. 13Meum est enim omne primogenitum: ex quo percussi omnes primogenitos in terra Aegypti, sanctificavi mihi, quidquid primum nascitur in Israel ab homine usque ad pecus; mei sunt. Ego Dominus ".

14Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinai dicens: 15" Numera filios Levi per domos patrum suorum et familias omnem masculum ab uno mense et supra ".

16Numeravit eos Moyses, ut praeceperat Dominus, 17et inventi sunt filii Levi per nomina sua Gerson et Caath et Merari. 18Haec sunt nomina filiorum Gerson secundum familias suas: Lobni et Semei; 19filii Caath secundum familias suas: Amram et Isaar, Hebron et Oziel; 20filii Merari secundum familias suas: Moholi et Musi. Hae sunt familiae Levi per domos patrum suorum.

21De Gerson fuere familiae duae Lobnitica et Semeitica, 22quarum numeratus est omnis populus sexus masculini ab uno mense et supra septem milia quingenti. 23Hi post habitaculum metabantur ad occidentem 24sub principe Eliasaph filio Lael; 25et habebant excubias in tabernaculo conventus, ipsum habitaculum et tabernaculum, operimentum eius, velum, quod trahitur ante fores tabernaculi conventus, 26et cortinas atrii, velum quoque, quod appenditur in introitu atrii, quod est circa habitaculum et circa altare, et funes ad omne opus eius.

27Caath habet familias: Amramitas et Isaaritas et Hebronitas et Ozielitas; hae sunt familiae Caathitarum. 28Omnes generis masculini ab uno mense et supra octo milia sescenti habebant excubias sanctuarii. 29Familiae filiorum Caath castrametabantur ad latus habitaculi ad meridianam plagam, 30princepsque eorum erat Elisaphan filius Oziel. 31Et custodiebant arcam mensamque et candelabrum, altaria et vasa sanctuarii, in quibus ministratur, et velum cunctamque huiuscemodi supellectilem.

32Princeps autem principum Levitarum Eleazar filius Aaron sacerdotis erat super excubitores custodiae sanctuarii.

33At vero de Merari erant familiae Moholitae et Musitae. 34Omnes generis masculini ab uno mense et supra sex milia ducenti; 35princeps familiarum Merari Suriel filius Abihail. In plaga septentrionali ad latus habitaculi castrametabantur; 36erant sub custodia eorum tabulae habitaculi et vectes et columnae ac bases earum et cuncta vasa eius et omnia, quae ad cultum huiuscemodi pertinent, 37columnaeque atrii per circuitum cum basibus suis et paxilli cum funibus.

38Castrametabantur ante habitaculum, ad orientalem plagam ante tabernaculum conventus ad orientem, Moyses et Aaron cum filiis suis habentes custodiam sanctuarii in medio filiorum Israel. Quisquis alienus accesserit, morietur.

39Omnes Levitae, quos numeravit Moyses iuxta praeceptum Domini per familias suas in genere masculino a mense uno et supra, fuerunt viginti duo milia.

40Et ait Dominus ad Moysen: " Numera omnes primogenitos sexus masculini de filiis Israel ab uno mense et supra et habebis summam eorum; 41tollesque Levitas mihi pro omni primogenito filiorum Israel ­ ego sum Dominus ­ et pecora eorum pro universis primogenitis pecorum filiorum Israel ". 42Recensuit Moyses, sicut praeceperat Dominus, omnes primogenitos filiorum Israel, 43et fuerunt omnes masculi per nomina sua a mense uno et supra viginti duo milia ducenti septuaginta tres.

44Locutusque est Dominus ad Moysen dicens:

45" Tolle Levitas pro omnibus primogenitis filiorum Israel et pecora Levitarum pro pecoribus corum; eruntque Levitae mei. Ego sum Dominus. 46In pretio autem ducentorum septuaginta trium, qui excedunt numerum Levitarum de primogenitis filiorum Israel, 47accipies quinque siclos per singula capita, ad mensuram sanctuarii. Siclus habet viginti obolos. 48Dabisque pecuniam Aaron et filiis eius pretium eorum, qui supra sunt ".

49Tulit igitur Moyses pecuniam eorum, qui excesserant numerum eorum, qui redempti erant a Levitis; 50a primogenitis filiorum Israel tulit pecuniam mille trecentorum sexaginta quinque siclorum iuxta pondus sanctuarii. 51Et dedit eam Aaron et filiis eius iuxta verbum, quod praeceperat sibi Dominus.

1Y éstas las generaciones de Aarón y Moisés, el día que habló Señor a Moisés en el monte de Sinaí.

2Y éstos los nombres de los hijos de Aarón: primogénito Nadab; y Abiú, y Eleazar e Itamar. 3Estos, los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, cuyas manos consagradas fueron para ser sacerdotes. 4Y murió Nadab y Abiú, delante del Señor, cuando ofrecieron fuego extraño delante de Señor, en el desierto de Sinaí; e hijos no tenían; y fue sacerdote Eleazar e Itamar, con Aarón, su padre.

5Y habló el Señor a Moisés, diciendo:

6«Toma la tribu de Leví, y les pondrás delante de Aarón el sacerdote, y le ministrarán; 7y guardarán la guarda de él y la guarda de todos los hijos de Israel, delante del tabernáculo del testimonio, obrando las obras del tabernáculo; 8y guardarán todos los vasos del tabernáculo del testimonio, y la guarda de los hijos de Israel, según todas las obras del tabernáculo. 9Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos: dado del todo éstos le son de los hijos de Israel. 10Y a Aarón y sus hijos pondrás y guardarán su sacerdocio; y el extraño que se llegare morirá.»

11Y habló el Señor a Moisés, diciendo:

12«Y he aquí yo he tomado a los levitas de en medio de los hijos de Israel, en lugar de todo lo primogénito que abre matriz, entre los hijos de Israel; y serán míos los levitas. 13Pues mío es todo primogénito; el día que herí todo primogénito en tierra de Egipto, santifíqueme todo primogénito en Israel, de hombre a bestia; míos serán; yo Señor.»

14Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: 15«Cuenta los hijos de Leví, por sus casas paternas, por sus familias; todo lo masculino, de un mes arriba, les contarás.»

16Y contólos Moisés por voz del Señor, del modo que le ordenó el Señor. 17Y eran éstos los hijos de Leví, por sus nombres: Gersón, y Caat y Merarbí. 18Y éstos, los hijos de Gersón por sus familias: Lební y Semeí. 19Y, los hijos de Caat, por sus familias: Amram y Jesaar, Hebrón y Oziel. 20Y los hijos de Merarbí, por sus familias: Moolí y Musí.

21De Gersón: la familia de Lební y la familia de Semeí: éstas son las familias de Gersón. 22Su cuenta, según el número de todo lo masculino, de un mes arriba; su cuenta: siete mil quinientos. 23Y los hijos de Gersón, detrás del tabernáculo acampaban: al occidente; 24Y el príncipe de la casa paterna de Gersón: Eliasaf, hijo de Lael. 25Y la guarda de los hijos de Gersón, en el tabernáculo del testimonio: el tabernáculo y su cubierta, y el velo de la puerta del tabernáculo; 26y las cortinas del atrio; y el pabellón de la puerta del atrio el en torno del tabernáculo, y del altar en contorno; y las cuerdas para todo su servicio.

27Y de Caat, la familia Amram, y la familia Jesaar, y la familia Hebrón, y la familia Oziel; éstas son las familias de Caat. 28En la cuenta de todo lo masculino, de un mes arriba: ocho mil seiscientos, guardando la guarda del santuario. 29Las familias de los hijos de Caat acamparán al lado del tabernáculo, al mediodía. 30Y el príncipe de la casa paterna de las familias de Caat: Elisafán, hijo de Oziel. 31Y su guarda: el arca, y la mesa, y el candelabro, y los altares, y los vasos sagrados con que ministraban, y el velo y todas las obras de ellos.

32Y el príncipe de los príncipes de Leví: Eleazar, hijo de Aarón sacerdote, estaba puesto para guardar la guarda del santuario.

33De Merarbí, la familia Mohol y la familia de Musí; éstas son las familias de Merarbí. 34La cuenta de ellos, según número, todo lo masculino, de un mes arriba: seis mil doscientos. 35Y el príncipe de la casa paterna de las familias de Merarbí: Suriel, hijo de Abihaiel; al lado del tabernáculo acamparán al septentrión. 36Y el cuidado de la guarda de los hijos de Merarbí: las tablas del tabernáculo, y las barras, y las columnas, y las basas de ellas, y todo lo perteneciente a este servicio; 37y las columnas del atrio en contorno, y sus basas, y sus estacas y sus cuerdas.

38Los acampantes a faz del tabernáculo del testimonio, a oriente; Moisés y Aarón y los hijos de él, guardando la guarda del santuario, para guarda de los hijos de Israel; y el extraño que se llegare morirá.

39Toda la cuenta de los levitas, que contó Moisés y Aarón, por voz de Señor, según sus familias, todo lo masculino, de un mes arriba: veintidós mil.

40Y dijo Señor a Moisés: «Cuenta todo lo primogénito masculino entre los hijos de Israel, de un mes arriba, y toma su número, por nombres. 41Y tomarás los levitas para mí (yo el Señor), en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel; y el ganado de los levitas, en lugar de todo lo primogénito entre el ganado de los hijos de Israel.» 42Y contó Moisés, del modo que le ordenó Señor, todo lo primogénito en los hijos de Israel. 43Y fueron todos los primogénitos masculinos, según el número de los nombres, de un mes arriba, de la cuenta de ellos; veintidós mil, doscientos setenta y tres.

44Y habló el Señor a Moisés, diciendo:

45«Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de hijos de Israel, y el ganado de los levitas, en lugar del ganado de ellos, y serán míos los levitas: yo Señor. 46Y, en rescate de los doscientos setenta y tres que excedan el número de los levitas, de los primogénitos de los hijos de Israel; 47tomarás cinco siclos por cabeza; según el siclo del santuario tomarás: veinte óbolos el siclo. 48Y darás el dinero a Aarón y sus hijos, en rescate de los excedentes de ellos».

49Y tomó Moisés el dinero de los excedentes a los rescatados por los levitas. 50De los primogénitos de los hijos de Israel tomó el dinero: mil trescientos sesenta y cinco, según el siclo del santuario. 51Y dio Moisés el rescate a Aarón y sus hijos, por voz de Señor, del modo que ordenó Señor a Moisés.

Ahora en...

About Us (Quienes somos) | Contacta con nosotros | Site Map | RSS | Buscar | Privacidad | Blogs | Access Keys
última actualización del documento http://www.conoze.com/doc.php?doc=1668 el 2008-01-30 14:33:27